Apollo Prostate Probe Black

Apollo Prostate Probe Black

3.5” x 1”/9 cm x 2.5 cm Pliable, durable, virtually seamless prostate probe Easy pull handle